ReadyPlanet.com


เฉลย ข้อสอบ คณิตศาสตร์ สสวท ปี2555


 เฉลย ข้อสอบ สสวท  คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ( ป.4 )  ประจำปี 2555 (TME)    

1.       ข้อใดเป็นคำอธิบายถึงรัศมีของวงกลมที่ถูกต้อง

(1)    เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวง

(2)    วงกลมหนึ่งวงมีรัศมีหนึ่งเส้น

(3)    รัศมี เท่ากับ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคูณ2

(4)    คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมจนถึงจุดหนึ่งบนเส้นรอบวง

(5)    เป็นส่วนของเนตรงที่ยาวที่สุดที่ลากเชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวง

ตอบ ข้อ 4

2.       ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

(1)    จำนวนที่มี 0.1 อยู่ 15 จำนวนคือ 5

(2)    0.8 คือจำนวนที่มี 0.2 อยู่ 4 จำนวน

(3)    1.2 คือจำนวนที่มี 1/10 อยู่ 2 จำนวน

(4)    จำนวนที่มี 0.1 อยู่ 7 จำนวนคือ 0.07

(5)    จำนวนที่มี 1/10 อยู่ 30 จำนวนคือ 0.3

ตอบ ข้อ 2

3.       จำนวนใน  5 ของข้อใด มีค่ามากที่สุด

(1)    8 ลิตร = 5 มิลลิลิตร

(2)    800 มิลลิลิตร = 5  ลิตร

(3)    1 ลิตร 80 มิลลิลิตร = 5  มิลลิลิตร

(4)    1 ลิตร 800 มิลลิลิตร = 5 มิลลิลิตร

(5)    1800 มิลลิลิตร = 1ลิตร  5 มิลลิลิตร

ตอบ ข้อ1

4.          แผนภูมิแท่งแสดงผลการสำรวจงานที่นักเรียนในห้องของเจนอยากทำจงหาว่าผลต่างของจำนวนนักเรียนระหว่างงานที่นักเรียนอยากทำมากที่สุดกับงานที่นักเรียนอยากทำน้อยที่สุดเป็นกี่คน

         

ตอบ  7- 1 = 6

 

5.       ต้องการเกิมจำนวนให้ผลรวมของสามจำนวนในแนวตั้งและแนวนอนเท่ากัน โดยใช้จำนวนตั้งแต่ 3 ถึง 11 จำนวนละหนึ่งครั้ง เมื่อเติมจำนวนที่ถูกต้องลงในช่องว่าง จงหาว่า ก + ข เท่ากับเท่าไร

       

ตอบ 20

 

6.       จำนวนที่ถูกต้องใน  5คือจำนวนใด

2946 + 5 - 1879 = 1754

ตอบ 687

 

7.       ต้องการตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยาว 63 ซม. กว้าง 48 ซม. ดังรูปด้านล่างทำเป็นบัตรเชิญ ที่ยาว 7 ซม. กว้าง 4 ซม. โดยไม่ให้มี กระดาษเหลือ จงหาว่าสามารถทำบัตรเชิญได้ทั้งหมดกี่ใบ

      

              ตอบ 108 ใบ

            

8.       ในห้องประชุมมีเก้าอี้ 35 แถว แถวละ43 ตัว ขณะนี้มีนักเรียนนั่ง อยู่ 26 แถว  แถวละ 28 ตัว จงหาว่ามีเก้าอี้ว่างกี่ตัว

ตอบ 777

 

9.       เมื่อรวมจำนวนที่มี หมื่นล้าน 3027 จำนวน , พันล้าน 8 จำนวน , และหนึ่งล้าน 59 จำนวน จะได้จำนวนที่มี 14 หลักที่มี 0 ทั้งหมดกี่ตัว

ตอบ 8 ตัว

10.   จากรูปที่กำหนดให้ จงหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมมุมป้านขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมดกี่รูป

  

ตอบ  6 รูป

 

 

11.   เมื่อทำประโยคสัญลักษณ์การหาร ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเติมจำนวนที่ ถูกต้องลงใน  5  จงหาว่า ก  คือจำนวนใด

 

ตอบ 2

 

 

12.   ถ้าเติมเครื่องหมาย + หรือ เครื่องหมาย X ลงใน 5 ต่อไปนี้ ค่าที่น้อย ที่สุดที่ได้เท่ากับเท่าไร

       

 ตอบ 110

 

 

13.   เมื่อเขียนวงกลมที่มีความยาวรัศมีตามแบบรูปด้านล่าง โดยวงกลมทุกวงมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดียวกัน

จงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่ 20 ยาวกี่เซนติเมตร

ตอบ 180

 

 

14.   A และ B เป็นจำนวนนับสองจำนวน เมื่อหาร A ด้วย B ได้ผลลัพธ์ เป็น 7 และเหลือเศษ 8 เมื่อหาร A ด้วย 7 จะเหลือเศษเท่าไร

ตอบ 8

 

 

15.   เมื่อ Au B = A  x(A + 18)x B จำนวน ใน r คือจำนวนใดผู้ตั้งกระทู้ กลุ่ม ป.4 สอบ สสวท :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-09 19:17:47


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1531998)

       15.       เมื่อ Au B = A  x(A + 18)x B จำนวน 5 คือจำนวนใด

 

ตอบ 25

 

 

16.       ให้ a , b และ c เป็นขนาดของมุมของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้

จงหาว่า c เท่ากับองศา

ตอบ 49

 

 

17.       จากรูปข้างล่าง เมื่อวางต่อรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทางซ้ายมือ 100 รูป ด้วยวิธีการดังรูปทางขวามือ โดยไม่ให้ซ้อนทับกัน

จงหาว่าความยาวรอบรูปที่สร้างสำเร็จแล้ว เป็นกี่เซนติเมตร

ตอบ 830 ซม.

 

18.       มุม afb และมุม efb เป็นมุมฉากขนาดของ มุม afc เป็น 7 เท่าของขนาดมุม bfc และขนาดของมุม cfe เป็น 3 เท่าของขนาดมุม cfd

ตอบ 40

 

19.       ณเดช และญาญ่า คำนวณ 5973 + a b c  โดย a b c เป็นจำนวนที่มี สามหลัก แต่ณเดชดูตัวเลข c ผิดไป จึงหาผลรวมได้เป็น 6631 และ ญาญ่าดูตัวเลข b ผิด ไป จึงหาผลรวมได้เป็น 6666 จงหาว่า a b c คือจำนวนใด

ตอบ 653

 

20.       จากรูป ด้านล่าง (ดาว) เท่ากับกี่องศา

ตอบ 60

 

21.       กล่อง  n หนึ่งกล่องหนัก a กรัม กล่อง r หนึ่งกล่องหนัก b กรัม

จงหาว่า ผลต่างของ a กับ b เท่ากับเท่าไร (กล่องสีเดียวกันหนักเท่ากัน)

ตอบ 100

 

 

22.       จากความสัมพันธ์ในตัวอย่าง

ถ้าหาค่าของ (45 v17)v 9 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่มีสี่หลัก คือ กขคง  จงหาว่า ข ที่เป็นตัวเลขในหลักร้อยคือตัวเลขใด

ตอบ 5905

 

23.       พิจารณาการคูณ 1X2X3 =6 , 2X3X4 =24  ถ้านำสามจำนวนที่เรียงต่อกันมาคูณกัน แล้วได้ผลลัพธ์เป็น 54 oo4 จงหาว่าผลรวมของสามจำนวนนี้เท่ากับเท่าไร

ตอบ 114

 

24.       ใช้ตัวเลข 2,4,7,8  สร้างจำนวนสี่หลัก โดยไม่มีหลักใดซ้ำกัน เมื่อนำจำนวนต่างๆ ที่สร้างได้มารวมกัน ตัวเลขในหลักหมื่นของผมรวมคือเลขใด

ตอบ 9

 

 

25.   เขียนจุด 6 จุด บนวงกลมต่อไปนี้ โดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน

เมื่อวาดรูปสามเหลี่ยมโดยการลากต่อจุด 3 จุด จงหาว่าสามารถวาดรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้มากกว่ารูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วกี่รูป (ถึงแม้รูปและขนาดเท่ากัน แต่ถ้าลากต่อจุดโดยใช้จุดต่างกันสามารถคิดเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปอื่นได้)

ตอบ 4 รูป

 

 

26.   ในการหมุนฟันเฟืองด้วยอัตราเร็วคงที่ 60 รอบ ใช้เวลา 0.8 ชั่วโมง ถ้าเวลา (ในรูปทศนิยม) ที่ฟันเฟืองนี้ใช้หมุน 1 รอบ เป็น a,b นาที   จงหาว่า b แทนตัวเลขใด

ตอบ 8

 

27.   ถ้าหาร 824  และ 789 ด้วยจำนวนนับ a ที่มากกว่า 1 จะเหลือเศษเท่ากัน a สามารถเป็นได้หลายจำนวน จงหาผลต่างของจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุด

ตอบ 30

 

28.   ถ้าสร้างจำนวนสิบสองหลักโดยใช้บัตรตัวเลข 6 ในด้านล่างในละสองครั้ง โดย a เป็นตัวเลข จาก 0 ถึง 9 ที่ไม่ซ้ำกับบัตรใบอื่นๆ จากจำนวนต่างๆ ที่สร้างได้ ถ้าผลต่างของจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวน ที่น้อยที่สุดเป็น 796410885501 จงหาผลรวมของจำนวนที่สามารถเขียนบนบัตร a ได้

ตอบ  3

 

29.   แผนภูมิรูปภาพข้างล่างแสดงจำนวนสติกเกอร์ที่แต่ละกลุ่มมี จำนวนสติกเกอร์ของกลุ่มสิงโตเป็น ¼ ของจำนวนสติ๊กเกอร์ของกลุ่ม กระต่าง และผมรวมของจำนวนสติกเกอร์ของสองกลุ่มที่อยู หน้าห้องเท่ากับสองกลุ่มที่อยูหลังห้อง

จงหาว่า a เท่ากับเท่าใด

ตอบ 20

 

30.   ต้องการวาดรูป  l 6รูป และ 8  2 รูป  ลงใน 5  ของกระดาษใสดังรูป

เมื่อหมุนหรือพลิกรูปที่วาดเสร็จแล้ว ถ้ารูปที่ได้มองเห็นเป็นรูปเดียวกันให้คิดเป็นหนึ่งวิธี

 

จงหาว่าสามารถวาดรูปในแบบี่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธี

ตอบ 4 วิธี

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ๖#ำุr  Oฒ,ั วันที่ตอบ 2012-10-09 20:18:53


ความคิดเห็นที่ 2 (1539257)

 

โจทย์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยม
ทั้งหมด 30 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที
 
1.            กำหนดลำดับ –7, -2, 3, 8, 13 ข้อใดต่อไปนี้คือ พจน์ที่ 15
. 63                                              ข. 68
. 75                                              ง. 105
 
2.            เกวลีทำงานเป็นมัคคุเทศน์ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้า เกวลีจะได้ค่านายหน้า 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับเครื่องประดับ และ 7 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสินค้าอื่นๆ ถ้าลูกค้าซื้อสร้อยคอราคา 20,000 บาท กระเป๋าราคา 3,200 บาท และต่างหูคู่ละ 17,000 บาท ข้อใดต่อไปนี้คือค่านายหน้าที่เกวลีได้รับ
. 4,930                                         ข. 4,924
. 3,930                                         ง. 3,924
 
3.            มาลีซื้อเครื่องพิมพ์ดีดราคา 3,495 บาท จ่ายเงินโดยบัตรเครดิต บัตรเครดิตของมาลี ถ้าใช้เงินภายในวงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ขณะนี้มาลีจ่ายเงินเกินวงเงินมาแล้ว 526.41 บาท ก่อนซื้อพิมพ์ดีด ถ้าธนาคารคิดดอกเบี้ย 14 เปอร์เซ็นต์ มาลีต้องเสียดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร
. 462                                            ข. 489
. 562                                            ง. 563
 
4.            กำหนดพิกัดของสามเหลี่ยม ABC ดังรูป
   
ถ้าพิกัดที่ A, B และ C ถูกเพิ่มขึ้น 3 เท่า แล้วพิกัดใหม่ของสามเหลี่ยมรูปใหม่         คือข้อใดต่อไปนี้
. (0 , 3), (1 , 3) และ (2 , 3)          ข. (0 , 0), (3 , 3) และ (6 , 0)
. (0 , 0), (1 , 3) และ (6 , 0)          ง. (0 , 0), (3 , 3) และ (0 , 6)
 
5.            จำนวนเศษส่วนหนึ่ง มีผลต่างของตัวเศษและตัวส่วน เท่ากับ 120 และเมื่อทำให้เป็นจำนวนเศษส่วนแท้จะเท่ากับ 2/5 ถามว่าค่าของตัวส่วนของจำนวนเศษส่วนนี้เท่ากับเท่าไร
. 80                                              ข. 180
. 200                                            ง. 240
 
6.            1 ชั่วโมง 23 นาที 45 วินาที เป็นกี่นาที
. 82.25                                         ข. 82.75
. 83.25                                         ง. 83.75
 
7.            หาก 5% ของ A เท่ากับ 1/4 ของ B แสดงว่า A เป็นกี่เท่าของ B
. 3                                                ข. 4
. 5                                                ง. 6
 
8.            เมื่อเดินทางไปและกลับระหว่างสองจุดที่ห่างกัน 5 กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะใช้เวลา 30 นาที
. 20                                              ข. 25
. 30                                              ง. 35
 
9.            หาก A : B = 3 : 4, A : C = 2 : 1 ถามว่า B : C เท่ากับเท่าไร
. 5 : 2                                           ข. 7 : 2
. 9 : 4                                           ง. 8 : 3
 
ในกล่องมีไพ่ 5 ใบ คือ 0, 1, 2, 3, 4 หยิบไพ่สองใบออกจากกล่อง แล้วเรียงเป็นจำนวนสองหลัก โดยนำไพ่ใบที่มีค่ามากกว่า เป็นหลักสิบ และไพ่ใบที่มีค่าน้อยกว่า เป็นหลักหน่วย จงตอบคำถามต่อไปนี้ (ข้อ 10 – 11)
10.    จำนวนสองหลักที่ได้และเป็นจำนวนคู่ มีทั้งหมดได้กี่ตัว
. 5                                                ข. 6
. 7                                                ง. 8
 
11.    จงหาผลคูณของจำนวนสองหลักที่มีค่ามากสุด กับจำนวนสองหลักที่มีค่ามากเป็นอันดับสี่จากตัวที่น้อยที่สุด
. 1,170                                         ข. 1,350
. 1,320                                         ง. 1,290
 
12.    S เป็นจำนวนนับทุกจำนวนที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 25
A เป็นผลบวกของจำนวนคู่ทุกจำนวนที่เลือกมาจาก S
B เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะทุกจำนวนที่เลือกมาจาก S
C เป็นผลบวกของจำนวนคู่ที่เป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวนที่เลือกมาจาก S
ให้หา ห.ร.ม. ของ A, B และ C
. 1                                                ข. 2
. 3                                                ง. 4
 
13.    กำหนดลำดับ 64, 32, 16, 8, … , a, 1, b, …
ให้หาค่า a : b
. 4 : 1                                           ข. 5 : 2
. 7 : 2                                           ง. 10 : 3
 
14.    สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีด้าน AB = 6n หน่วย ด้าน AC = 4n + 8 หน่วย ด้าน BC = n หน่วย ให้หาผลบวกของความยาวของเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมรูปนี้
. 52                                              ข. 45
. 48                                              ง. 60
 
15.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
16.    รูปต่อไปนี้เป็นรูปแผ่บนพื้นราบของรูปทรงสามมิติอันหนึ่ง จงหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติอันนี้ โดยให้ใช้ค่า ¶ เท่ากับ 3.14
. 750 ลบ.ซม.                             ข. 775 ลบ.ซม.
. 785 ลบ.ซม.                             ง. 790 ลบ.ซม.
 
17.    สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่ง แต่ละด้านยาว 10 เซนติเมตร วงกลมรัศมี 2 เซนติเมตร กลิ้งรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ครบหนึ่งรอบ จงหาพื้นที่ส่วนที่วงกลมวิ่งผ่าน ให้ใช้ค่า ¶ เท่ากับ 3.14
. 208.24                                       ข. 209.64
. 210.24                                       ง. 210.64
 
18.    ถนนสายหนึ่งยาว 40 กม. จะปักเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนนห่างกันต้นละ 500 เมตร จะต้องใช้เสาไฟฟ้ากี่ต้น
. 160                                            ข. 162
. 80                                              ง. 81
 
19.    เป็ดกับห่านรวมกันมี 40 ขา ปรากฏว่าเป็ดมากกว่าห่านอยู่ 4 ตัว ห่านจะมีกี่ตัว
. 8                                                ข. 16
. 18                                              ง. 19
 
20.    .ร.น. ของเลข 2 จำนวนเป็น 15 เท่าของ ห.ร.ม. ถ้า ห.ร.ม. เท่ากับ 2 และเลขจำนวนน้อยเท่ากับ 6 จงหาเลขจำนวนมาก
. 8                                                ข. 10
. 15                                              ง. 20
 
            นาย M และนาย S เดินทางไปกลับระหว่างเมือง A และเมือง B โดยนาย M ใช้อัตราเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งขาไปและขากลับ โดยออกจากเมือง A ตอน 8 นาฬิกา 30 นาที และเมื่อถึงเมือง B ก็ออกเดินทางกลับเมือง A ทันที ส่วนนาย S ออกเดินทางไปเมือง B หลังจากนาย M ออกเดินทางไปแล้ว 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพักผ่อน 2 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนออกเดินทางกลับเมือง A รูปกราฟข้างล่างแสดงลักษณะการเดินทางของคนทั้งสองคน
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้
21.    ระหว่างเดินทางจากเมือง A ไปเมือง B เวลาที่นาย S เดินทางตามนาย M ทัน เป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาที
. 9 นาฬิกา 15 นาที                      ข. 9 นาฬิกา 30 นาที
. 10 นาฬิกา 15 นาที                    ง. 10 นาฬิกา 30 นาที
 
22.    หากนาย M และนาย S กลับมาถึงเมือง A พร้อมกัน ถามว่าอัตราเร็วขากลับของนาย S เท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
. 32                                              ข. 35
. 48                                              ง. 40
 
เมื่อวัดความสูงของนักเรียนชั้นหนึ่งได้ผลดังรูป
 
 
จำนวน
ส่วนสูงเฉลี่ย
เด็กชาย
16 คน
157.5 เซนติเมตร
เด็กหญิง
14 คน
160.5 เซนติเมตร
 
จงตอบคำถามต่อไปนี้
 
23.    ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งชั้นเท่ากับกี่เซนติเมตร
. 154.5                                         ข. 158.9
. 159.3                                         ง. 159.5
 
 
24.    6 เดือนต่อมา เมื่อวัดความสูงอีกครั้ง ปรากฏว่า ในเด็กชายทั้งหมด 16 คน มี 8 คน สูงขึ้น 2 เซนติเมตร, 4 คน สูงขึ้น 3 เซนติเมตร, 1 คน สูงขึ้น 4 เซนติเมตร ส่วนอีก 3 คนสูงเท่าเดิม ถามว่า ความสูงเฉลี่ยของเด็กนักเรียนชายเท่ากับกี่เซนติเมตร
. 154.5                                         ข. 158.9
. 159.3                                         ง. 159.5
 
25.    A9BAB = B2B2B จงหาค่า A
. 1                                                ข. 2
. 3                                                ง. 4
 
26.    พ่อ, แม่ กับลูกอีก 2 คน พ่อและแม่หนักคนละ 100 กิโลกรัม ส่วนลูกหนักคนละ 50 กิโลกรัม ถ้าคนทั้ง 4 จะข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง โดยเรือลำหนึ่งซึ่งสามารถบรรทุกได้ไม่เกิน 105 กิโลกรัม อยากทราบว่าถ้าจะข้ามหมดทั้ง 4 คน จะต้องพายเรือทั้งหมดกี่เที่ยว (ไปนับ 1 เที่ยวกลับนับอีก 1 เที่ยว)
. 5                                                ข. 8
. 9                                                ง. 10
 
27.    เลข 1 ถึง 100 จะมีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว
. 9                                                ข. 10
. 11                                              ง. 20
 
28.    ซื้อส้มโอมา 7 ผล ราคา 280 บาท แบ่งขายไปครั้งแรก 3 ผล ราคา 140 บาท ที่เหลือขายไป 2 ผล ต่อ 100 บาท อยากทราบว่าจะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
 
 
ใช้กระบวยสามชนิดคือ A, B, C ตักน้ำใส่ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมอันหนึ่ง โดยปริมาตรของกระบวย C เท่ากับ 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร หากใส่น้ำกระบวย A 45 ครั้งและกระบวย B 33 ครั้ง ระดับน้ำในถังจะเท่ากับครึ่งถังพอดี และหากใส่น้ำกระบวย A 15 ครั้งและกระบวย B 43 ครั้ง ระดับน้ำในถังจะเท่ากับหนึ่งในสามของถัง
29.    จงหาอัตราส่วนของปริมาตรของกระบวย A และ B
. 7 : 5                                           ข. 4 : 1
. 8 : 3                                           ง. 5 : 2
 
30.    หากใส่น้ำกระบวย A 14 ครั้ง กระบวย B 14 ครั้ง และกระบวย C 11 ครั้ง น้ำจะเต็มถังพอดี ถามว่าปริมาตรของถังน้ำใบนี้เท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
. 9,200                                         ข. 9,400
. 9,600                                         ง. 9,800
 
_____________________________________________________________________
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อสอบ สอบเข้า ม.1 วันที่ตอบ 2012-11-05 08:36:25


ความคิดเห็นที่ 3 (2935987)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กณิศ วันที่ตอบ 2013-01-26 14:35:37


ความคิดเห็นที่ 4 (2938281)

 ข้อสอบ สสวท. ข้อ 14 เฉลยผิดนะคะ

เมื่อหาร A ด้วย 7 เศษที่เหลือจะไม่เกิน 7 ค่ะ ( 8 เลยไม่ใช่คำตอบ)

คำตอบที่ถูกคือเหลือเศษ 1 นะคะ หาได้จากการลองแทนค่าใน A = 7B + 8 โดยสมมุติค่า B  จะได้ A แล้วนำ A ที่ได้มาหารด้วย 7 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น mookoomook วันที่ตอบ 2013-02-09 00:34:12


ความคิดเห็นที่ 5 (2972504)

 ดีมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูหน่อย (suda-dot-saiweaw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-04 09:14:52


ความคิดเห็นที่ 6 (2976834)

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ? วันที่ตอบ 2013-08-14 21:18:50


ความคิดเห็นที่ 7 (2977675)

 ดีมากเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่กล้วย วันที่ตอบ 2013-08-22 09:58:01


ความคิดเห็นที่ 8 (2978665)

สุดยอด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุดยอด (iamnongbeem_beem-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-30 09:50:57


ความคิดเห็นที่ 9 (3009265)

ข้อ 28   กรณีิ 1 จำนวนมาก   996644332200     

                         จำนวนน้อย  200233446699      @ =3

            กรณี 2   จำนวนมาก  996655442200  

                          จำนวนน้อย 200244556699      @ = 5

               ผลรวมของ      @  ที่เป็นไปได้ คือ 3+5 = 8

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อ papa972 วันที่ตอบ 2014-10-01 13:31:27


ความคิดเห็นที่ 10 (3009266)

ข้อ 30              

                                        X           X         X                                                               X            X             X

                              X                                           X                                           X                                              X

                                       X           O       O                                                                O           X           O

 

 

                                      X           X          X                                                               X            X              X

                            X                                            O                                         X                                               O                            

                                     X            X           O                                                             X            O             X

 

 

                                      X          O            X                                                              X            X             X

                            X                                              X                                        O                                               X

                                     X           O           X                                                               X             X            O

 

 

                                       X           X           X                                                              X             X             O

                            O                                            O                                           X                                               X

                                       X           X           X                                                              X             X             O

 

 

 

                                         X         O           X                                                                X            X            O

                               X                                          X                                             X                                              X

                                          X          X          O                                                               O           X            X

 

                              รวม  10  วิธี

ผู้แสดงความคิดเห็น papa972 วันที่ตอบ 2014-10-01 13:50:00ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ขอบคุณสําหรับคําติชมทุกข้อความ